Om oss

Sandra Aadalen

Sandra Aadalen är engelska- och religionslärare på Blackebergs gymnasium i Stockholm. Hon har sedan tidigare en magisterexamen i skolutveckling och utbildningsledning, just nu är hon på väg mot en master. För några år sedan åkte hon över Atlanten för att fördjupa sig i Universal Design for Learning på Harvard. De senaste tio åren har Sandra arbetat med elever som upplever större utmaningar i skolsituationen på bland annat Tensta gymnasium, som lärare och lagledare på IM-programmet.

 

Caroline Blid

Caroline Blid undervisar engelska och religion på Fryshusets gymnasium. Under 2013 deltog hon i projektet Stockholm School Leaders och studerade Universal Design for Learning på Harvard. Tillsammans med Sandra Aadalen genomförde Caroline ett projekt i USA två år senare där de besökte skoldistrikt i Boston och Indianapolis i syfte att fördjupa kunskap om UDL och processen kring att implementera dess ramverk. Hon föreläser också om UDL – hur skolor kan göra undervisningen mer tillgänglig och öka elevers delaktighet.

 

Emelie Sköld

Emelie Sköld är programansvarig och arbetslagledare på ESS-gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Utöver ledarrollen har hon ett skolövergripande uppdrag som IKT-pedagog och utvecklar den digitala kompetensen på skolan, som stöd till både lärare och elever. Emelie har också kvar en fot i klassrummet, som lärare och mentor.