Inspirationsmaterial

Sammanfattningar av Podd-Avsnitten

Här hittar du sammanfattningar av samtliga poddavsnitt. Vi tror att tydlighet och struktur behöver genomsyra en hel organisation – liksom tillgänglighet. Därför har vi valt att komplettera det auditiva materialet med skriftligt stöd. Materialet kan du använda i utvecklingsarbetet på din skola eller bara läsa som stöd för minnet. Dela gärna med dig av materialet till kollegor och andra som kan vara berörda av eller nyfikna på dessa viktiga ämnen.

Avsnitt 1 – Anpassningar och lärmiljö

(26 oktober 2017)

Tryck här för att öppna dokumentet: Avsnitt 1 Anpassningar och lärmiljö[194]

Avsnitt 2 – UDL måste jag prata om fotboll

(7 december 2017)

 

Tryck här för att öppna dokumentet: Avsnitt 2 UDL måste jag prata om fotboll

 

Avsnitt 3 – Mindset och föreställningen om mig själv

(25 april 2018)

Tryck här för att öppna dokumentet: Avsnitt 3 Mindset