I media

Anpassa undervisningen efter dina elever, inte tvärtom

pedagog stockholm

”Lärarna Emelie Sköld och Sandra Aadalen på ESS gymnasiet på Södermalm brinner för klassrum där alla elever får komma till sin rätt. För att nå dit vill de göra upp med myten om den genomsnittliga eleven som präglar mycket undervisning.”

 

Till artikeln


Sju tips på anpassningar för lärande

pedagog stockholm

”Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju  anpassningar som alla elever tjänar på.”

 

Till artikeln


Här får allas behov styra 

Tidningen gymnasiet

Här får allas behov styra


Få skolan att funka för elever med NPF

riksförbundet Attention

I samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Sveriges Elevråd (SVEA), Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet startade Riksförbundet Attention projektet ”Min skola”. Projektets syfte var att  arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  Projektet resulterade i ett gediget material för lärare, elever och anhöriga som finns tillgängligt på Attentions hemsida.


”Två lärare i klassrummet skapar trygghet”

skolvärlden

”På ESS-gymnasiet är två starkare än en. Där har kvalitén på undervisningen blivit högre efter att man införde modellen med två lärare på varje lektion.
– Två lärare i klassrummet ger eleverna större trygghet, säger Victoria Naverfeldt om sitt tvålärarskap med Emelie Sköld.”

 

Till artikeln


Bra lösningar fungerar för alla – om universiell design och välfärdsteknologi 

Nordens välfärdscenter